Produktionsdata visad på en display

Från idé till installation

När det gäller solel så hjälper dig med allt – från idé till färdig solcellsinstallation – och vi finns där för service och vid behov även under drifttiden. Nedan du läsa mer i detalj om våra tjänster.

Projektering

Första steget innebär att vi dimensionerar och utformar ett förslag till solcells-system. Vi utreder grundläggande elektriska och tekniska förutsättningar gällande förbrukning, byggnadskonstruktion eller markförutsättningar samt utför en simulering och kalkyl av för ett lämpligt system och installation.

Ansökan om statligt stöd

Byråkratin kring statligt stöd kan vara besvärlig, men vi är vana och hjälper gärna till med att fylla i ansökningshandlingar, och vi utfärdar underlag för redovisning till Länsstyrelsen efter avslutat projekt.

Hantering av el och överskott

Fler och fler elhandelsbolag köper idag det överskott av sol-el som uppstår när din anläggning producerar mer än vad som förbrukas. Vi hjälper till med tips och råd då det är aktuellt att teckna avtal för detta. Vid större anläggningar är det en god idé att ansöka om och få elcertifikat för elproduktionen, vilket vi gärna hjälper till med.

En installation – en kontakt

Vi ansvarar alltid för installationen av våra produkter, och för en enkel process så tar vi gärna totalentreprenad. Vi har egna samarbetspartners för installation, som vi redan skapat effektiva sätt att samarbeta med, men kan också samarbeta med dina nuvarande leverantörer.

När allt är färdigt kan vi teckna ett avtal för översyn och eventuell service av ditt system, och då hindra eventuella problem innan de uppstår.

Övervakning och visualisering

Någon form av övervakning är helt klart att rekommendera – det har fler fördelar. Du ser vad din investering ger tillbaka och kan lättare föra statistik om du vill. Dessutom får du en indikation eller larm om något problem skulle uppstå. Det finns många olika lösningar, och säkerligen en som möter dina behov.

Konsulttjänster

Vi erbjuder vår kompetens på många olika sätt. Vi kan utforma upphandlingsunderlag, delta i utvecklingsprojekt, hålla informativa presentationer eller arrangera studiebesök. Har du någon fundering, så hör gärna av dig!