Varför Solect Power?

Med ingenjörstänk i grunden lämnas inget åt slumpen. Vi har synat och synar varje dag alla detaljer i det vi använder, säljer och installerar – så vi vet att det fungerar.

Hur mycket en panel ger, hur väl utrustningen tål väder och vind, om allt i produktionen fungerar vet man egentligen inte förrän man testar en anläggning – förutom om man har erfarenhet och pålitliga leverantörer. Med egen erfarenhet av tillverkning vet vi vad vi ska välja och varför.

Vår erfarenhet – en fördel för dig

Hos oss möter du också erfarenhet från en variation av uppdrag. Att verka i en bransch med snabb teknisk utveckling har hos oss byggt upp en bred erfarenhet av olika typer av installationer, och redan 2012 byggde vi Sveriges dåvarande största anläggning utanför Simrishamn.

Erfarenheter har också lärt oss att noggrant planera och utföra projekt med hänsyn – det vi gör ska ha så liten inverkan som möjlighet på din dagliga verksamhet. Vår kontakt är ett flöde, både av information och material, och det flödet måste styras på ett sätt som gör att det inte skadar omgivningen – din verksamhet.

Som tidiga in i branschen i har vi också följt med i utvecklingen gällande krav vid upphandlingar och statlig hantering av stöd och bidrag. Vi vet hur det går till och vad man bör tänka på för lyckad installation och önskvärd effekt.

Våra erfarenheter gynnar så klart oss, men framför allt ger de dig som kund en bättre anpassad och installerad anläggning i en ur alla aspekter trygg investering.

Långsiktighet ger effekt – med en gång

Ser man långsiktigt, så ser man också till helheten. På Solect Power har vi sedan starten varit noga med att se till helheten av vad vi gör – att alla effekter blir så positiva som möjligt. Det gör att vi idag på ett naturligt sätt ligger långt fram när det gäller CSR-frågor och affärsetik, vilket ger dig en trygghet att luta dig mot både idag och framöver.

SolarWorld Distributor