personal Solect power på tak

Om Solect Power

Att välja rätt, varje gång och varje dag är viktigt.

Bolagets vision är en energiomställning som är bra för planeten, miljön och mänskligheten. Genom att verka inom solcellsbranschen – och göra det bra – vill vi driva på den omställningen. Och som kund hjälper du till.

Sedan 2009 har Solect Power låtit starka värderingar styra såväl strategier som val i vardagen – från val av leverantör och avtalsformuleringar till vilket diskmedel vi använder på kontoret. Många kilowattimmar senare håller vi fast vid det sättet att arbeta. Vi levererar hållbart och vi själva håller. Vi finns kvar, vilket kan kännas skönt för dig att kunna räkna med. Idag är vi större, kan leverera mer och bättre, och tänker att om vi fortsätter likadant blir vi ännu bättre i morgon. Vi har gjort många lyckade installationer, men den bästa är alltid nästa.

Framtiden drivs av solen, det är vi övertygade om. Solsken är en av väldigt få resurser som inte är finita. Tvärtom finns solsken rent energimässigt i överflöd. Tillsammans med våra kunder försöker vi ta vara på mer av det och på så sätt, faktiskt, kanske vi räddar världen tillsammans. En solcellspanel i taget.

Historia

Logik och övertygelse ledde från tillverkning till försäljning och installation.

Innan vi började leverera och installera solceller, jobbade vi med  att tillverka solceller och paneler. Därför vet vi vad som krävs och vad som räknas, vad en panel klarar, och vad den kan och bör ge.

Att gå från tillverkning till försäljning och installation blev en självklar utveckling när vi såg att det fanns bra produkter, tillverkade enligt våra värderingar, men för få som sålde och monterade. För få för en framgångsrik förändring av vårt energisystem, i alla fall.

Steget tog vi 2009 och valde namnet Solect Power, som handlar om vikten av att välja rätt. I varje val och varje gång, för bara då kan man få alla rätt. Och bara då känns det bra. 

”Alla rätt” är essensen i det vi gör, och det som lett oss dit där vi är idag – fortfarande med sätet i Vilshult, men ansvariga för stora anläggningar, över stora delar av Sverige. Vi är med och förändrar, och det är vi glada för. Antagligen du också, om du läser det här.

montering solcellspaneler av Solect power
inmätning av solpaneler av Solect power

Ett långsiktigt och hållbart val

Värderingar ger mervärde – mervärde ger utveckling.

Våra värderingar styr vårt arbete och skapar värden som delvis inte kan räknas i pengar, men som alltid ger goda resultat även i kronor och ören. Den ekonomiska aspekten är viktig, för det är oftast den som gynnar branschen och driver utveckling framåt. Med lyckade projekt och installationer får vi fler uppdrag, vilket ger mer solenergi i världen. Och det känns bra.

Vi ser hållbarhet som en helhet, och det blir inte helt rätt, om inte allt är rätt. Om vi skulle installera solceller tillverkade av människor som tvingas arbeta under dåliga förhållanden i ett odemokratiskt land, så gynnar det inte en total hållbar utveckling. För oss är hållbarhet som en trebent stol där benen är miljö, social rättvisa och ekonomi. Den ramlar om ett försvinner. Men med alla tre så bär vi upp både koldioxidfri el, främjar yttrandefrihet och demokrati, och levererar kvalitet med marknadsledande garantivillkor i ekonomiskt lönsamma installationer.

Allt vi gör på jorden, stannar på jorden. Det påverkar ekosystem, ekonomiska system och sociala system. Varje val vi gör på Solect Power baseras på sin påverkan, för bara då blir det totalt och långsiktigt hållbart.

EN BRA INSTALLATION SMAKAR LITE BÄTTRE

Att tillverka och använda sin egen el med hjälp av solen kan liknas vid att äta egenodlade grönsaker, det smakar liksom lite bättre.  Sen höjer det ju smaken lite extra om man vet att det man äter är ekologiskt, så inga gifter finns i maten, inga bin och humlor har dött vid odlingen, och ekosystemen lämnats så oberörda som möjligt.

Samma sak om producenten fått vettigt betalt och det inte förekommit barnarbete, alla mellan jord och bord har fått betalt för sitt arbete och lever i en demokrati där de har chans att påverka hur deras egna liv ser ut. Dessutom, om något är odlat på det sättet är det nog också nyttigare. Bra jord ger bra mat.

Så ser vi på våra installationer. Alla faktorerna är viktiga. Alla effekter våra val ger är en del av varje installation. Om de är bra, då smakar det bättre. Och när man lägger till tekniskt hållbart, med installationer som håller och levererar, då är det också lätt att räkna hem.

De säger att gratis är gott, men bra, etiskt och kostnadseffektivt är faktiskt godare. El från en schysst installation smakar bättre, så är det bara.
Smaka själv, ska du se.

Ulf Åman
VD, Solect Power

Scroll to top