Total entreprenad. Total trygghet.

En solcellsinstallation är komplex och berör allt från arkitekt till IT-administratör, via elektriker, takläggare, byggare, kranförare, arbetsmiljösamordnare och ofta flera därtill. Därför är det enklast och bäst – både för dig som kund och för oss – att vi tar hela ansvaret. Då kan vi hålla vad vi lovar och du kan känna dig trygg. 

förstudie Solect power tjänster

Förstudie på plats

Rättvisa offerter baseras på riktiga förutsättningar och väl avvägt är alltid bäst – både när det gäller investeringar och installationer.

Allt ska vara rätt, annars är det inte hållbart – varken ur en social, miljömässig eller ekonomisk synvinkel. Vi har inga paketlösningar, eftersom läge och förutsättningar för varje system ställer unika krav och erbjuder egna möjligheter. En standardlösning ger i nio fall av tio inte bäst effekt på bäst sätt, och är därför heller inte den bästa investeringen. En installation baserad på sina förutsättningar ger däremot alltid bästa möjliga resultat, och särskilt på sikt. Och en solcellsinstallation är långsiktig.

Rent praktiskt innebär förstudien att vi utreder grundläggande tekniska förutsättningar för att kunna ge en realistisk och god offert med tanke på byggnadskonstruktion, markförutsättningar med mera. Vi utför en simulering och tar fram en kalkyl av ett optimerat system.

Systemdesign & projektering

Förstudien ligger till grund för systemets design och med en exakt projektering optimerar vi installationen.

 Innan vi sätter igång så bygger vi hela systemet på ritbordet, etablerar kontakter och planerar varje fas av installationen i detalj. Vi agerar ofta Byggarbetsmiljösamordnare, både här och i utförandet, och vår över  10 år långa erfarenhet kommer väl till pass i designprocessen och planeringen.

Med varje steg planerat blir vägen till driftsättning enkel, snabb och problemfri. Och med en design anpassad efter projektets förutsättningar så uppstår inga överraskningar. 

projektering Solect power tjänster
installation Solect power tjänster

Installation

Den enkla delen – alla bitar sätts på plats,  alla delar kontrolleras och systemet sätts i drift.

Installation är i princip det enkla. Med förstudien gjord på plats och projekteringsplaneringen klar så gör vi bara som planerat. Alla inblandade har relevant utbildning och certifiering och själva installationen är i princip en rutinsak.

Som registrerat elinstallationsföretag med utbildning både i arbete på tak och i ställningsbyggande leder vi oftast arbetet och ansvarar för varje del i såväl processen som resultatet.

Kvalitetskontroll & dokumentation

Med allt på pränt finns inga frågetecken. Alla vet vad vi gjort och hur vi gjort det. Vi kontrollerar det till och med en extra gång själva.

Vår målsättning är varje installation ska ha alla rätt. Systemet ska vara rätt designat och avstämt, varje partner och produkt i projektet ska vara goda leverantörer med hållbara arbets- och produktionssätt, och investeringen ska vara väl avvägd fastigheten och din målsättning som kund. Dessutom ska vi alltid vara välkomna tillbaka för fler projekt. 

Därför är kvalitetskontrollen så viktig. Vi gör den efter ett eget protokoll som är unikt på marknaden, som vi själva utarbetat och som täcker mer än några branschmässiga standarder eller krav. Och med den gjord så kan både du och vi känna oss trygga med installationen. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer vad den innebär och omfattar.

Kvalitetskontrollen är det sista vi lägger till i dokumentationen av projektet. Vi dokumenterar varje steg, alla parter, alla ingående delar och även uppmätt resultat vid driftsättning.  

kvalitetskontroll Solect power tjänster
underhåll Solect power tjänster

Service och underhåll

Vi kan hålla koll på din investering, göra den ännu tryggare och ännu mer långsiktig.

Som en extra trygghet angående säkerhet och långsiktig hållbarhet tecknar vi gärna avtal för periodiskt underhåll efter projektet är slutfört. Omfattningen beror på anläggningens storlek och utformning och är något vi kan bedöma under förstudien och systemdesignen. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar, varför och vad det innebär för dig som kund.

Scroll to top